• English
  • Vietnam

Tất Cả Các Chương Trình

HỘI CHỢ LÚA GẠO VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI – DU LỊCH GẮN VỚI LỄ HỘI OK-OM-BOK TỈNH TRÀ VINH NĂM 2013

Hội chợ Lúa gạo và xúc tiến Thương mại- Du lịch. Hội chợ đã thu hút hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày, giới thiệu gần 400 gian hàng với nhiều mặt hàng nông sản, máy nông cụ, sản phẩm của các làng nghề, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu… Ban tổ chức còn dành nhiều thời gian để các doanh nghiệp gặp gỡ, hội thảo thúc đẩy quảng bá các thương hiệu hàng hóa, dịch vụ; giới thiệu những chính sách ưu đãi và tiềm năng của Trà Vinh. Qua đó, kêu gọi và tạo điều tốt nhất để các nhà đầu tư tìm hiểu, đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Quy mô: 400
- Thời gian: 12/11 ~ 17/11/2013
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Trà Vinh

Liên hệ:  08-3949 2646   event@tinhtu.com.vn
HỘI CHỢ LÚA GẠO VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI – DU LỊCH GẮN VỚI LỄ HỘI OK-OM-BOK TỈNH TRÀ VINH NĂM 2013

CHƯƠNG TRÌNH KHÁC

HỖ TRỢ khách hàng«
  • Phòng tư vấn
  • Phòng kinh doanh