• English
  • Vietnam

Tất Cả Các Chương Trình

FESTIVAL ĐỜN CA TÀI TỬ QUỐC GIA LẦN THỨ 1 – BẠC LIÊU 2014

 Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất tại Bạc Liêu nhằm tôn vinh và quảng bá nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Với chủ đề “Đờn ca tài tử - Tình người tình đất Phương Nam”, Festival đồng thời là hoạt động hướng tới chủ trương của Tỉnh ủy tỉnh Bạc Liêu “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa”. Festival có 21 hoạt động chính, qua đó, còn nhằm xây dựng phong cách con người Bạc Liêu “hiếu khách, văn minh, lịch thiệp”.

- Quy mô: National
- Thời gian: 20/04 ~ 25/04/2014
- Địa điểm: Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Liên hệ:  08-3949 2646   event@tinhtu.com.vn
FESTIVAL ĐỜN CA TÀI TỬ QUỐC GIA LẦN THỨ 1 – BẠC LIÊU 2014

CHƯƠNG TRÌNH KHÁC

HỖ TRỢ khách hàng«
  • Phòng tư vấn
  • Phòng kinh doanh