• English
  • Vietnam

Chương Trình Đang Thực Hiện

HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2016

- Quy mô: 350 gain hàng
- Thời gian: 07/04 ~ 12/04/2016
- Địa điểm: Quảng trường Trần Quang Khải, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Liên hệ:  08-3949 2646   event@tinhtu.com.vn
HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2016

CHƯƠNG TRÌNH KHÁC

HỖ TRỢ khách hàng«
  • Phòng tư vấn
  • Phòng kinh doanh