• English
  • Vietnam

Tất Cả Các Chương Trình

LỄ HỘI OK-OM-BOK TỈNH TRÀ VINH – NĂM 2012

Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh là một trong những di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố. Đây là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thứ tư của tỉnh Trà Vinh được công nhận.
Lễ hội Ok-Om-Bok còn gọi là lễ cúng trăng, một trong 3 lễ chính hàng năm của đồng bào Khmer Nam bộ (Sêne Đolta, Ok- Om-Bok và Chôl-Chnam-Thmây) được tổ chức vào ngày rằm tháng 10 âm lịch hàng năm, thời điểm vừa kết thúc vụ lúa mùa.

- Quy mô: Cấp khu vực
- Thời gian: 24/11 ~ 28/11/2012
- Địa điểm: Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Liên hệ:  08-3949 2646   event@tinhtu.com.vn
LỄ HỘI OK-OM-BOK TỈNH TRÀ VINH – NĂM 2012

CHƯƠNG TRÌNH KHÁC

HỖ TRỢ khách hàng«
  • Phòng tư vấn
  • Phòng kinh doanh