• English
  • Vietnam

Chương Trình Đang Thực Hiện

Lễ hội Ok Om-Bok Trà Vinh năm 2017

Lễ Hội Ok Om-Bok Trà Vinh năm 2017
- Thời gian: từ ngày 30/10 - 5/11/2017

- Chủ đề: "Xúc tiến Thương mại - Du lịch - Nông nghiệp gắn với Lễ hội Ok Om-Bok Trà Vinh năm 2017"

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Trà Vinh

- Chỉ đạo: UBND Tỉnh Trà Vinh

- Tổ chức - Phối hợp tổ chức: Sở VHTT và Du lịch, Sở Công thương và các Sở ngành liên quan trong Tỉnh; Công ty TNHH Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú.

- Thực hiện: Trung tâm Xúc tiến thương mại Trà Vinh; Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Trà Vinh; Công ty TNHH Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú.

- Quy mô: 300 gian hàng
- Thời gian: 30/10 ~ 05/11/2017
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Trà Vinh

Liên hệ:  08-3949 2646   event@tinhtu.com.vn
Lễ hội Ok Om-Bok Trà Vinh năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH KHÁC

HỖ TRỢ khách hàng«
  • Phòng tư vấn
  • Phòng kinh doanh