• English
 • Vietnam

CHƯƠNG TRÌNH

 • Chương trình Lễ hội Ok Om Bok Trà Vinh 2023
 • Chương trình Lễ hội Ok Om Bok Trà Vinh 2023

  Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2023 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh
  Thời gian dự kiến diễn ra Tuần lễ từ ngày 21 - 27/11 trên điạ bàn thành phố Trà
  Vinh
  Lễ hội diễn ra với 11 hoạt động cơ bản gồm:

  Xem thêm »
HỖ TRỢ khách hàng«
 • Phòng tư vấn
 • Phòng kinh doanh