• English
  • Vietnam

Tất Cả Các Chương Trình

HỘI CHỢ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN VÙNG TAM GIÁC CLV (CAMPUCHIA - LÀO - VIỆT NAM) NĂM 2012 TẠI TỈNH KON TUM

Hội chợ hợp tác phát triển vùng Tam giác Campuchia-Lào-Việt Nam năm 2012 do Bộ Công thương phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum tổ chức. Đây là hoạt động mở đầu nằm trong chuỗi các hoạt động bên lề của Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 8 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) năm 2012 và là sự kiện chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913 - 9/2/2013).

- Quy mô: 400
- Thời gian: 04/12 ~ 09/12/2012
- Địa điểm: Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Liên hệ:  08-3949 2646   event@tinhtu.com.vn
HỘI CHỢ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN VÙNG TAM GIÁC CLV (CAMPUCHIA - LÀO - VIỆT NAM) NĂM 2012 TẠI TỈNH KON TUM

CHƯƠNG TRÌNH KHÁC

HỖ TRỢ khách hàng«
  • Phòng tư vấn
  • Phòng kinh doanh