• English
  • Vietnam

CHƯƠNG TRÌNH

Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội - Ông Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh

Thứ hai, 13:11 Ngày 21/11/2022 .

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC PHÁT BIỂU TẠI KHAI MẠC LỄ HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT LẦN THỨ 6 : CLICK ĐÂY

 

- ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ - CHỦ TỊCH QUỐC HỘI - ÔNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ PHÁT BIỂU TẠI LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM TÁI LẬP TỈNH TRÀ VINH : CLICK ĐÂY

 

- BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG - CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM - ÔNG ĐỔ VĂN CHIẾN PHÁT BIỂU KHAI MẠC NGÀY HỘI VĂN HÓA KHMER NAM BỘ TỈNH SÓC TRĂNG 2022 : CLICK ĐÂY

 

- ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG - BÍ THƯ TỈNH ỦY SÓC TRĂNG - ÔNG LÂM VĂN MẪN PHÁT BIỂU KHAI MẠC NGÀY HỘI VĂN HÓA KHMER NAM BỘ TỈNH SÓC TRĂNG 2022 : CLICK ĐÂY

 

- BÍ THƯ TỈNH ỦY LONG AN - ÔNG NGUYỄN VĂN ĐƯỢC PHÁT BIỂU KHAI MẠC TUẦN VĂN HÓA -DU LỊCH LONG AN NĂM 2022 : CLICK ĐÂY 

 

- PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH, TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH DAKLAK - ÔNG Y BIER NIÊ PHÁT BIỂU TẠI LỄ HỘI CÀ PHÊ 2019 : CLICK ĐÂY

HỖ TRỢ khách hàng«
  • Phòng tư vấn
  • Phòng kinh doanh