• English
  • Vietnam

CHƯƠNG TRÌNH

Hội chợ triển lãm thương mại sản phẩm công nghiệp nông thôn - OCOP Trà Vinh năm 2022

Thứ hai, 15:32 Ngày 28/02/2022 .
Địa điểm: 28/04/2022

Hội chợ triển lãm thương mại sản phẩm công nghiệp nông thôn - OCOP Trà Vinh năm 2022

Từ 28/4 - 04/5/2022 *Tại trung tâm văn hóa Tỉnh Trà Vinh (cũ)
 
Hội chợ triển lãm thương mại sản phẩm công nghiệp nông thôn - OCOP Trà Vinh năm 2022

 

Hội chợ triển lãm thương mại sản phẩm công nghiệp nông thôn - OCOP Trà Vinh năm 2022

 

OCOP Trà Vinh năm 2022

 

Hội chợ triển lãm thương mại sản phẩm công nghiệp nông thôn - OCOP Trà Vinh năm 2022
HỖ TRỢ khách hàng«
  • Phòng tư vấn
  • Phòng kinh doanh