• English
  • Vietnam

CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian: từ 11/7 -- 15/7/2024 Địa điểm: Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Thứ bảy, 14:51 Ngày 25/05/2024 .

Lễ hội Tinh hoa đất biển Bình Định 2024.

Thời gian: từ 11/7 -- 15/7/2024  Địa điểm thành phố Quy Nhơn , tỉnh Bình Định.

Cập nhật các thông tin liên quan đến Lễ hội Tinh hoa đất biển tại : https://tintucbinhdinh.vn/vi/news/le-hoi-tinh-hoa-dat-bien/

HỖ TRỢ khách hàng«
  • Phòng tư vấn
  • Phòng kinh doanh