• English
  • Vietnam

CHƯƠNG TRÌNH

  • LỄ HỘI OK-OM-BOK TỈNH TRÀ VINH – NĂM 2012
  • LỄ HỘI OK-OM-BOK TỈNH TRÀ VINH – NĂM 2012

    Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh là một trong những di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố. Đây là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thứ tư của tỉnh Trà Vinh được công nhận. 

    Xem thêm »
HỖ TRỢ khách hàng«
  • Phòng tư vấn
  • Phòng kinh doanh