• English
  • Vietnam

Tất Cả Các Chương Trình

LỄ HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT LẦN 5 – NĂM 2015

Ngày 18 tháng 6 năm 2010, Thường trực Chính phủ họp xem xét kết luận về đề nghị của UBND tỉnh Đắk Lắk (công văn số 1897/UBND – TCTM ngày 28 tháng 6 năm 2010) xin tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột như sau:

1. Đồng ý Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức 2 năm một lần như đề nghị của UBND tỉnh Đắk Lắk tại công văn nêu trên.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức theo hình thức xã hội hóa để khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia tổ chức lễ hội.

2 .Giao UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh Tây Nguyên (Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng), các bộ, ngành liên quan tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột vào thời gian tháng 3 hàng năm (Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 tổ chức từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 3 năm 2011).

3 .Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền Thông và các Bộ, ngành liên quan hỗ trợ UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức thành công Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột định kỳ 2 năm một lần.

- Quy mô: 750
- Thời gian: 09/03 ~ 13/03/2015
- Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Liên hệ:  08-3949 2646   event@tinhtu.com.vn
LỄ HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT LẦN 5 – NĂM 2015

CHƯƠNG TRÌNH KHÁC

HỖ TRỢ khách hàng«
  • Phòng tư vấn
  • Phòng kinh doanh