• English
  • Vietnam

Chương Trình Thực Hiện

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM NHỊP CẦU XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỒNG THÁP 2019

Thứ năm, 15:52 Ngày 05/12/2019 .
Địa điểm: 20/12/2019

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM NHỊP CẦU XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỒNG THÁP 2019

“SẢN PHẨM OCOP – PHÁT HUY GIÁ TRỊ BẢN ĐỊA”

 Tải Brochure/Hồ sơ : Tại đây

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM NHỊP CẦU XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỒNG THÁP 2019  “SẢN PHẨM OCOP – PHÁT HUY GIÁ TRỊ BẢN ĐỊA”

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM NHỊP CẦU XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỒNG THÁP 2019  “SẢN PHẨM OCOP – PHÁT HUY GIÁ TRỊ BẢN ĐỊA”

HỖ TRỢ khách hàng«
  • Phòng tư vấn
  • Phòng kinh doanh