• English
  • Vietnam

CHƯƠNG TRÌNH

Hoạt động mở đầu cho Lễ hội Cà Phê Buôn Ma Thuột lần 8 năm 2023

Thứ tư, 14:40 Ngày 12/10/2022 .

 

LỄ BẾ MẠC LỄ HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT LẦN THỨ 7 - ĐẮK LẮK VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN : https://tinhtu.com.vn/vi/be-mac-le-hoi-ca-phe-buon-ma-thuot-lan-thu-7-dak-lak-va-nhung-nguoi-ban.html

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NỔI BẬT TRONG HỘI CHỢ TRIỄN LÃM CHUYÊN NGÀNH CÀ PHÊ LẦN 7 NĂM 2019 : https://tinhtu.com.vn/vi/mot-so-hinh-anh-noi-bat-trong-hoi-cho-trien-lam-chuyen-nganh-ca-phe-lan-7-nam-2019.html

 

NộI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT LẦN 7 NĂM 2019 : https://tinhtu.com.vn/vi/noi-dung-chuong-trinh-le-hoi-ca-phe-buon-ma-thuot-lan-7-nam-2019.html

 

KHAI MẠC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM CHUYÊN NGÀNH CÀ PHÊ LẦN THỨ 7 NĂM 2019 : https://tinhtu.com.vn/vi/khai-mac-hoi-cho-trien-lam-chuyen-nganh-ca-phe-lan-thu-7-nam-2019.html

 

 

Những Ngày Xuân Rực Rỡ - Noo Phước Thịnh - Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.
 
 
Ca sĩ Noo Phước Thịnh với ca khúc "Around The World" trong đêm bế mạc Lễ hội Cà phê lần thứ 7.
 
 
Nụ Cười Việt Nam - Đông Nhi | Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019
 
 
Cảm Ơn (We Belong Together) - Đông Nhi | Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019
 
 
Hào hùng "Niềm tin chiến thắng" của Mỹ Tâm tại Lễ hội Cà phê
 

 

Truyền hình trực tiếp Bế mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 2019
 
 
Hội chợ Triển lãm chuyên ngành cà phê 2019
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỖ TRỢ khách hàng«
  • Phòng tư vấn
  • Phòng kinh doanh