• English
  • Vietnam

CHƯƠNG TRÌNH

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh

Thứ bảy, 10:49 Ngày 21/05/2022 .

Tối 29-4, tại thành phố Trà Vinh, đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5-5-1992 / 5-5-2022), 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2022), 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 / 1-5-2022), 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 / 19-5-2022).

 

HỖ TRỢ khách hàng«
  • Phòng tư vấn
  • Phòng kinh doanh