• English
 • Vietnam

Ongoing Programs

- Dimension:
- Time: 01/01 ~ 25/02/2017
- Location:

Contact:  08-3949 2646   event@tinhtu.com.vn

OTHER PROGRAMS

 • Dimension: Mở gian
  Time: 09/03 ~ 13/03/2019
  Location:

 • Dimension: Cấp tỉnh, ảnh hưởng khu vực gian
  Time: 16/11 ~ 22/11/2018
  Location:

 • Dimension: Cấp tỉnh, ảnh hưởng khu vực gian
  Time: 16/11 ~ 22/11/2018
  Location:

 • Dimension: 300 gian hàng gian
  Time: 30/10 ~ 05/11/2017
  Location:

 • Dimension: gian
  Time: 20/08 ~ 20/08/2017
  Location:

 • Dimension: gian
  Time: 01/01 ~ 12/03/2017
  Location:

 • Dimension: Trên 700 gian hàng gian
  Time: 08/03 ~ 13/03/2017
  Location:

 • HCM COFFEE EXPO & VIETNAM COFFEE STYLE - 2016

  HCM COFFEE EXPO & VIETNAM COFFEE STYLE - 2016

  Dimension: 400 gian hàng gian
  Time: 24/10 ~ 28/10/2016
  Location: Phu Tho Indoor Sports Stadium, Ho Chi Minh city

 • CAN THO COFFEE EXPO & VIETNAM COFFEE STYLE - 2016

  CAN THO COFFEE EXPO & VIETNAM COFFEE STYLE - 2016

  Dimension: 400 gian hàng gian
  Time: 28/04 ~ 02/05/2016
  Location: Can Tho International Fair Exhibition Center (Can Tho city - Mekong Delta)

 • TRADE FAIR OF ECONOMIC REGIONAL AREA IN MEKONG DELTA 2016

  TRADE FAIR OF ECONOMIC REGIONAL AREA IN MEKONG DELTA 2016

  Dimension: 350 gain hàng gian
  Time: 07/04 ~ 12/04/2016
  Location: Tran Quang Khai Square, Rach Gia city, Kien Giang province

HỖ TRỢ khách hàng«
 • Phòng tư vấn
 • Phòng kinh doanh